Не бъдете безразлични! Споделете новината:

България да възстанови над 30 милиона евро по европейски програми, препоръчва европейската служба за борба с измамите ОЛАФ в годишния си доклад.

Над 23 милиона евро от сумата са за изграждането на 377 къщи за гости, които вместо да бъдат отдавани под наем на туристи, са ползвани за лични нужди, съобщи БНТ.

Трябва да се връщат пари за реклама на вино и за залесяване на земи, които не било възможно да бъдат залесени. ОЛАФ препоръчва на европейския бюджет да бъдат възстановени общо над половин милиард евро по проекти във всички страни от ЕС.

Основните случаи на засечени измами са били свързани с мнимо залесяване, митнически злоупотреби, незаконни дейности с отпадъци.