Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Броени дни делят българските ученици от пролетната ваканция. За повечето от тях тя ще бъде по-дълга

За учениците от 1 до 11 клас тя ще е 9-дневна – от 30 март 2024 г. до 7 април 2024 г.

За учениците от 12 клас пък пролетната ваканция ще е 3-дневна – от 5 април 2024 г. до 7 април 2024 г.

Други неучебни дни през 2024 г.

17 Май 2024 първи държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20 Май 2024 втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19 Юни 2024 изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на 7-ми клас

21 Юни 2024 изпит по математика от националното външно оценяване в края на 7-ми клас

Краят на учебната година и съответно началото на лятната ваканция за учениците по традиция е различен:

13 май 2024 г. – 12-ти клас (13 учебни седмици)

29 май 2024 г. – 1 – 3-ти клас (14 учебни седмици)

14 юни 2024 г. – 4 – 6-ти клас (16 учебни седмици)

28 юни 2024 г. – 5 – 6-ти клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28 юни 2024 г. – 7 – 11-ти клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 1 юли – 31 август 2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в 10-ти и в 11-ти клас)