Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Българска народна банка публикува средния размер на банковите такси по различни видове операции, осъществявани в ежедневната им дейност. Те влизат в приложение №1 към Наредба №3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции.

Наредбата дава право на всеки потребител – физическо лице, да си открие т.нар. сметка за основни операции и по нея таксите ще бъдат не по-високи от средните посочени в приложение №1 и в същото време да са по-ниски от най-ниския размер на таксите, прилагани по тарифа за съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

„Стойностите са изчислени на база информация към 31 декември 2023 г., подадена от 17 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители“, съобщават от централната банка.

Търговските банки имат срок най-късно до 1 юни 2024 г. да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции, напомнят от БНБ, като цитират чл. 36, ал. 1 от Наредба №3 на БНБ.

Средната такса за откриване на разплащателна сметка в офис на банка е 4,17 лв., а ако към сметката се издава дебитна карта, таксата пада до средно 3,10 лв. Таксата за обслужване на сметката е 4 лв., ако към нея няма дебитна карта и 2,77 лв., ако е включена карта. Закриването на сметка струва средно 4,13 лв.

Средно изтеглянето на сума до 1000 лв. от банков клон излиза 4,10 лв, а ако клиентът има дебитна карта и тегли през банкомат, таксата е средно 39 ст. от устройство на обслужващата банка и 1,19 лв от терминал на друга банка.