Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Всичките държави-членки на ЕС са одобрили дизайна на българските евромонети, съобщиха от централната банка. Така БНБ завършва поредна стъпка, която институцията изпълнява при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната.

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети (Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро; и Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро).

Още през ноември 2023 г., Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната одобри предложения от УС на БНБ дизайн на българските евромонети от всички номинали: 1 евроцент; 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, 1 евро и 2 евро.

По правилата на Обединена Европа, всички евромонети имат обща страна и национална страна. На общата страна са представени изображения на Европейския съюз или на Европа, които символизират единството му. Всяка национална страна, също по регламент, има задължителни и незадължителни реквизити. Задължителните елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са: изобразяване на кръг от 12 звезди, както тези върху знамето на Европейския съюз, изписване на кирилица на думата „БЪЛГАРИЯ“ като обозначение на емитиращата държава, за българските евромонети от 2 евро – надпис, като на едната половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на втората половина – обърнато изписан същият надпис.

Избраните незадължителни елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са: изписване на кирилица на думата „евро“ на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка“ на монетата от 1 евроцент и „стотинки“ на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента и изписване на годината на въвеждане на еврото в България „2025″.

По предложение на УС на БНБ на националната страна на българските евромонети е възпроизведен дизайнът на сегашните разменни монети. Така, Мадарски конник ще бъде на на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, Св. Иван Рилски ще краси монета от 1 евро, а ликът на Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро. Мотивите за това бяха, че символите върху настоящите български разменни монети са утвърдени и добре приети от гражданите. Така ще се осигури приемственост от сегашните към новите евромонети в България и лесната им разпознаваемост, като в същото време ще бъде потвърдена и продължена българската идентичност чрез познатите символи на българските монети.

Следващата стъпка след одобрението ще бъде произвеждането на 8 номинала евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския монетен двор. Реалното производство на необходимите количества ще започне след като ЕУС вземе решение за приемането ви в еврозоната.

За още ни последвайте в Гугъл Новини, като кликнете върху този текст! Рекламирайте в Novinarnik.BG

Изтеглете си нашето мобилно приложение за бърз достъп до най-актуалните и интересни новини. Приложението може да бъде инсталирано на Android и IOS.