Бизнесът ще изплува година след затихване на коронавируса

Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Бизнесът ще излезе от сегашната криза между 6 и 12 месеца след затихване на коронавируса. Това сочи изследване на ManpowerGroup „Влиянието на COVID-19 върху бизнеса в Югоизточна Европа”. Анкетирани са 1138 мениджъри от България /Пловдив, София, Бургас и Варна/, Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Турция.

33% смятат, че ще се върнат към нормално бизнес състояние в рамките на 6-12 месеца, след като приключи епидемията, 41% очакват да го постигнат след 1-6 месеца, 11% – за по-малко от месец и 15% – след повече от година. За да се справят с епидемията от COVID-19, повечето компании планират да предприемат действия, с които да защитят числеността на персонала (55,3%) и да контролират разходите (32,5%), тъй като очакват загуби на приходи и намалена финансова ликвидност.

По отношение на непосредственото въздействие на COVID-19 компаниите са фокусирани върху ограничаване на числеността на своите служители, като отложат или отменят новите назначения (50%).

Основните мерки, които компаниите ще предприемат, за да се справят след епидемията, включват предвиждане на нуждите на клиентите, повишаване на уменията на служителите и задържане на талантите, намаление на заетостта, акцент върху автоматизирането на различни процеси, ускоряване на бизнес дигитализацията и контрол върху разходите.

Според 65,9% от анкетираните лидерството трябва да е най-вече стратегическо, за да може компаниите да се развиват и успеят след епидемията.

Най-голямото притеснение на компаниите по време на COVID-19 е грижата за хората, следвана от комуникацията, сигурността на работното място, компетентността на лидерите и фирмените политики и процедури. Други посочени опасения включват икономическата рецесия, загубата на приходи, промени в поведението на потребителите, по-ниска финансова ликвидност, намалена покупателна сила и поемане на рискове от страна на клиентите, по-малко физически търговски събития поради преминаването към дигитални платформи, правителствени ограничения за наемане на служители, износ и данъчно облагане и намалени поръчки заради логистични затруднения.

За да останат конкурентоспособни, компаниите ще намалят разходите и ще преразгледат и адаптират своите бизнес модели предимно чрез краткосрочни мерки, за да се справят с най-тежкия период. За организациите с по-малко от 10 служители и с глобално присъствие намаляването на разходите е най-важно, а действията, свързани с преразглеждането и адаптирането на бизнес моделите, са приоритет за компаниите с 10-49 служители, за големите компании с над 250 служители и тези с регионално присъствие.

„Изследването разкрива, че COVID-19 продължава да оказва значително въздействие върху бизнеса в региона на Югоизточна Европа. Показва и по-голям фокус върху привличането и задържането на таланти и прилагането на стратегии за развитие на уменията и повишаване на квалификациите на служителите”, коментира Иван Шербанов, оперативен мениджър в ManpowerGroup България.

Оставете коментар: